Školení základů, ale i pokročilých věcí...

Chceš se dozvědět, jak používat Doctrine 2 nebo Elasticsearch?
Neváhej se přihlásit na volný termín!

Školení PHP

Programování je mojí vášní a za svoji programátorskou dráhu jsem se seznámil s celou řadou technologií a získal veliké množství zkušeností. Protože se rád o své zkušenosti dělím s ostatními, tak jsem připravil pár školení, které se týkají Doctrine 2 a Elasticsearch.

Školení probíhají v prostorách pražského Node5.

Dostupná školení


Doctrine 2 - Začínáme používat ORM

O čem je školení?

Dozvíte se, proč používat Doctrine 2 ORM, jak ji používat, na co si dát pozor a čemu se raději vyhnout obloukem. Na začátku se seznámíme s principem ORM a jeho přínosem, ale i stinnými stránkami Doctrine. Vysvětlíme si, k čemu slouží entita, repositář a fasáda. Ukážeme si, jak vytvořit entitu, jak ji propojit s entitou druhou. Představíme si ukládání, mazání a vyhledávání entit za pomoci repositářů. Připravíme si jednoduchou aplikaci "úkolníček" (to-do list) postavenou na Nette a Doctrine.

Jako bonus Vám ukáži temnou stranu Doctrine a také problémy, na které narazíte až na produkci. Zároveň ukáži i jejich řešení. :)

Osnova školení:

 • Seznámení s problematikou ORM
 • Napojení Doctrine 2 do projektu
 • Základní pojmy/operace
 • Životní cyklus entity
 • Entity a závislosti mezi nimi
 • Ukládání, mazání, vyhledávání a hydratace entit
 • "Úkolníček" (to-do list)
 • Bonus: temná strana Doctrine - postřehy ze 4 let zkušeností při skoro každodenní práce s Doctrine

Co je potřeba před školením:

 • mít nainstalované PHP 7.1 a vyšší + relační databázi (MySQL, PostgreSQL, atd.)
 • mít nainstalované nějaké IDE např. PHPStorm
 • zkušenosti s Nette frameworkem výhodou, ale ne nutností

Délka: 8 hodin
Kapacita: 4-10 lidí
Cena: 4 999 Kč
Sleva: 50% pro nepodnikající studenty denního studia

Zobrazit detail školení

Doctrine 2 - Pokročilé použití

O čem je školení?

Zjistíte, jak správně rozpoznat vztahy mezi Doctrine 2 ORM entitami a jak je efektivně propojit mezi sebou. Představíme si jazyk DQL a ukážeme si, jak se s jeho pomocí dají připravit složitější dotazy do databáze. Vysvětlíme si, jak Doctrine dokáže optimalizovat množství dotazů do databáze a naopak, kdy ji musíme pomoci sami. Ukážeme si co a jak, ale také kdy ukládat do cache. Představíme si Doctrine Events, Filters a také mocnou Second Level Cache.

Jako bonus zjistíte, na jaké problémy můžete narazit při nesprávném cachování hlavně multijazyčných aplikací + se rád podělím o pár vychytávek, na které jsem narazil za 4 roky při skoro každodenní práci s Doctrine.

Osnova školení:

 • Entity a jejich vztahy
 • DQL a jeho reálné použití
 • Optimalizace počtu, ale i samotných dotazů do databáze
 • Doctrine Events, Filters a Second Level Cache - aneb to co se Vám určitě hodí
 • Bonus: jak "ne"cachovat multijazyčné aplikace + vychytávky pro ulehčení práce s Doctrine

Co je potřeba před školením:

 • mít nainstalované PHP 7.1 a vyšší + relační databázi (MySQL, PostgreSQL, atd.)
 • mít nainstalované nějaké IDE např. PHPStorm
 • zkušenosti s Nette frameworkem výhodou, ale ne nutností
 • zkušenosti s Doctrine 2 výhodou, ale ne nutností

Délka: 8 hodin
Kapacita: 4-10 lidí
Cena: 6 999 Kč
Sleva: 50% pro nepodnikající studenty denního studia

Zobrazit detail školení

Elasticsearch - Začínáme vyhledávat

O čem je školení?

Naučte se používat Elasticsearch od samotné instalace, přes plnění daty až po vlastní fulltextové vyhledávání. Školení začneme krátkým úvodem do problematiky vyhledávání a řekneme si, proč použít právě Elasticsearch. Následně přejdeme k samotné instalaci a základní konfiguraci. Seznámíme se s nástrojem Kibana. Ukážeme si, jak připravit mapping indexu pro data, ve kterých chceme vyhledávat. Samozřejmě si ukážeme, jak připravit vyhledávání, které se nezalekne překlepů a dokáže hledat i s pomocí synonym.

Jako bonus Vám povím na co si dát pozor, co se může stát v produkčním prostředí a co dokáží zákazníci vyhledat, když jim to nevědomky umožníte. :)

Osnova školení:

 • Seznámení s problematikou vyhledávání
 • Instalace a konfigurace Elasticsearch + Kibana
 • Základní práce se Elasticsearch
 • Základní operace v kostce
 • Vytvoření indexu
 • Plnění dat do indexu
 • Základní vyhledávání - přesná/volná shoda
 • Fulltextové vyhledávání včetně tolerance překlepů a synonym
 • Bonus: postřehy z produkce za 3 roky intenzivního používání Elasticsearch

Co je potřeba před školením:

Délka: 8 hodin
Kapacita: 4-10 lidí
Cena: 4 999 Kč
Sleva: 50% pro nepodnikající studenty denního studia

Zobrazit detail školení

Elasticsearch - Pokročilé vyhledávání

O čem je školení?

Ukážeme si, jak připravit pokročilé vyhledávání přes Elasticsearch, které bude užitečné pro zákazníka, ale zároveň bude podporovat business firmy. Představíme si možnosti, jakými se dají ovlivňovat výsledky vyhledávání s ohledem na přesnost, ziskovost, ale také výkon. Naučíme se vyhledávat česky s pomocí slovníku, bez diakritiky i s překlepy a to včetně určování vah důležitosti. Ukážeme si, jak se dá pomocí Kibany připravit přehledný dashboard s užitečnými grafy. Zároveň si vytvoříme reálný vyhledávací dotaz, který bude zohledňovat požadavky zákazníka a naučíme se efektivně pracovat s daty.

Jako bonus zjistíte, jaké problémy může skrývat ovlivňování výsledků z vyhledávání. A také se rád podělím o své zkušenosti za 3 roky intenzivního používání Elasticsearch na produkci. :)

Osnova školení:

 • Seznámení s tím, jak nám může Elasticsearch
 • Pokročilé vyhledávací techniky
 • Proces zpracování vyhledávací fráze (tokeny, filtry, analyzéry)
 • Vyhledávání ve slovníku, bez diakritiky i s překlepy
 • Zvýhodňování celých frází před překlepy
 • Schopnost psát agregační dotazy
 • Práce s daty, grafy a dashboardy v Kibaně (Discover, Visualize, Dashboard)
 • Bonus: problémy při ovlivňování výsledků a tipy z produkčního prostředí

Co je potřeba před školením:

Délka: 8 hodin
Kapacita: 4-10 lidí
Cena: 6 999 Kč
Sleva: 50% pro nepodnikající studenty denního studia

Zobrazit detail školení